Avfall

Avfall og gjenvinning.
På Miljøkvalitet as sitt mottaks- og sorteringsanlegg for avfall på Jarnes på Ikornnes er det lagt stor vekt på utnytting av avfallet. Gjenvinnbare fraksjonar blir sortert ut, og blir levert til godkjend slutthandsamar og gjenvinningsanlegg. Ikkje gjenvinnbart avfall blir i hovudsak levert til forbrenning/energigjenvinning.

Dersom Du av praktiske årsaker ikkje kan sortere avfallet, tek vi dette sorteringsarbeidet for Deg, og avfallet blir handsama på ein best mogeleg miljømessig måte.

  • x

© Miljøkvalitet AS – Alle rettigheter reservert  | Utviklet av Cateno AS — Powered by CLAW Claw